Du eier ikke din egen DIGITALe identitet ENNÅ

DIN (Digital Identitet Norden) gjør noe med det

Den nordiske modellen for vårt digitale liv

Vi er et nettverk som skal finne ut av det her sammen. Vi binder sammen offentlig og privat sektor, og bygger et veikart for at vi i Norden en dag skal kontrollere egne data. Dette er ikke bare en rettighet, vi mener dette også er nødvendig for fremtidens innovasjon og dataøkonomi.

‍Vi er et uavhengig nettverk som jobber for norske borgere sitt digitale liv. Den nordiske modellen og de demokratiske prinsippene skal også gjelde digitalt: demokrati, integritet og tillit.

Visjon

Vi har en klar visjon for den enkelte borger.

  • Egen kontroll
    Vi skal ha rett til å kontrollere egne personopplysninger, kunne trekke dem tilbake, og kunne dele dem fritt. Dette har vi krav på i dag, men er i praksis vanskelig.
  • Innovasjon
    "Borger i sentrum av egen data" kan bidra til å skape en dataøkonomi hvor personvernvennlige aktører får tilgang til data som i dag er låst i siloer. Dette vil være bra for både individer, virksomheter og samfunnet.
BLI MED NÅ   ❯ 

Sponsorer

Samarbeidsorganisasjoner

Medlemmer

DIN - Digital Identitet Norden

Dagens identitetsmodel er ikke optimal, dette vil vi endre

DIN er et nettverk som baserer seg på viktige verdier som setter deg og meg: borgerne, i sentrum. Lenge har borgerne vært annenhånds prioritet i den digital verden, men nå har vi muligheten til å snu dette. Men vi kan bare gjøre dette sammen.

Nettverket er startet av engasjerte ildsjeler i Norge som tror på at du skal ha kontroll over din egen data, din egen personas i den digitale verden. Det skal ikke være noen andre enn deg som skal kunne bevise, dele og identifisere seg som deg i den digitale verden.

Vi er et uavhengig nettverk der alle stiller likt. Vi mener eneste muligheten til å bygge den riktige identitetsmodellen er gjennom åpenhet. Derfor skal alt arbeidet som leveres ut herfra kommuniseres i åpenhet.

Vi vil samarbeide med alle som er interessert i denne visjonen for fremtiden, og forventer at de som blir med kommer inn med samme tankesett som nettverket er bygget opp av: uavhengighet, åpenhet, gjørokrati og sist men ikke minst, borgeren er i sentrum.