Du eier ikke din egen DIGITALe identitet ENNÅ

DIN (Digital Identitet Norden) gjør noe med det

Den nordiske modellen for vårt digitale liv

Vi er et nettverk som skal finne ut av det her sammen. Vi binder sammen offentlig og privat sektor, og bygger et veikart for at vi i Norden en dag skal kontrollere egne data. Dette er ikke bare en rettighet, vi mener dette også er nødvendig for fremtidens innovasjon og dataøkonomi.

‍Vi er et uavhengig nettverk som jobber for norske borgere sitt digitale liv. Den nordiske modellen og de demokratiske prinsippene skal også gjelde digitalt: demokrati, integritet og tillit.

Visjon

Vi har en klar visjon for den enkelte borger.

 • Egen kontroll
  Vi skal ha rett til å kontrollere egne personopplysninger, kunne trekke dem tilbake, og kunne dele dem fritt. Dette har vi krav på i dag, men er i praksis vanskelig.
 • Innovasjon
  "Borger i sentrum av egen data" kan bidra til å skape en dataøkonomi hvor personvernvennlige aktører får tilgang til data som i dag er låst i siloer. Dette vil være bra for både individer, virksomheter og samfunnet.
BLI MED NÅ   ❯ 

Temaer

For å oppnå dette visjonen, er det veldig viktig at vi alle samarbeider rundt et felles mål. Derfor er det blitt opprettet temaer for å strukturerer og organisere arbeidet framover.

 • Use-cases og forretningsverdi
  Vi må vise de norske borgere verdien, og hvordan en ny vinkling på identitet kan løse dagens problemer
 • Teknologi, produkt og standarder
  Det må bygges, og produseres kritiske byggestener for at den enkelte borger kan ta full kontroll over ens digital identitet
 • Juss, regulatoriske krav og governance
  Det ekisterende regulatoriske rammeverket må forståes og tilpasses så vi kan få en fremtid hvor brukeren har full kontroll.
 • Samhandlingsgruppe og sandkasse
  Det er flere viktige organisasjoner i Norge, statlige og private. Disse må koordineres med og vi må få på plass en mulighet for testing av det som blir skapt
Digital identite bildet
Les mer her ❯ 

Medlemmer