Identifikasjonsproblemer i den fysiske verden: En nødvendig overgang til digitale løsninger

Har du noen gang opplevd utfordringer med å hente ut en pakke, identifisere deg ved et kjøp, eller måtte bevise hvem du er på apoteket eller andre steder som krever identifikasjon?

Identifikasjonsproblemer i den fysiske verden: En nødvendig overgang til digitale løsninger
DALL-E skapt utvidelse av original bildet

Har du noen gang opplevd utfordringer med å hente ut en pakke, identifisere deg ved et kjøp, eller måtte bevise hvem du er på apoteket eller andre steder som krever identifikasjon? Kanskje du har hatt feil ID, glemt den, eller mistet den og venter på en erstatning. I denne artikkelen vil vi utforske problemene rundt fysisk identifikasjon og diskutere fordelene ved å implementere digital identitet wallet-teknologi.

I løpet av livet må vi ofte identifisere oss selv, enten det er på apoteket, postkontoret, i en elektronikkbutikk, eller på en bar. Dette er hva vi i DIN kaller nedstrøms identifiseringshendelser. Disse hendelsene bygger på tidligere forankringer av identifikasjon, som fødsel, politibesøk, opprette bankkonto, kjøre opp hos statens vegvesen, eller aksept inn i landet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

De fleste av disse forankringene produserer et fysiske ID-bevis, som det norske passet, førerkort, Norsk ID kort, og tidligere også bankkort. Men fysiske identifikasjonsbevis er ikke alltid praktiske, og vi ser en økende bruk av digitale representasjoner, som digitalt førerkort og BankID. Men disse digitale løsningene er ikke blitt brukt som gyldige identifikasjons prosesser i fysiske utvekslinger.

💡
Så hva er problemt med nedstrøms idenfikasjonen i Norge?

Problemer med fysiske identifikasjonsbevis er for eksempel at man kan glemme dem hjemme, miste dem eller få dem frastjålet. Det kan også være utfordrende for personer å vurdere gyldigheten av et ID-bevis, spesielt når det gjelder utenlandske dokumenter.

Et annet problemet er at vi bare stoler på én type identifikasjon som har en en komplisert og langdrøy prosess for å få tak i nødvendig identifikasjons bevis, som vi så med pass krisen. Her er en historie som tyder på ringvirkningene av å ikke kunne ha tilgang til gyldig fysisk bevis.

Det som er viktig med denne saken er at Ruslan har allerede blitt identifisert som seg selv når han har vært i kontakt med UDI, og de har gitt han et reisebevis. Her er kjernen av problemet. Vi antar at siden reisebeviset ikke går gjennom de samme prosessene for å skape fysisk unikhet som et pass eller førerkort, kan ikke et reisebevis være et gyldig identifikasjonsbevis. Men hvorfor stoppes tillitten der? UDI er en troverdig kilde og har gjort en god prosess for reisebevis? Er det fordi man ikke klarer å "printe" godt nok som gjør at reisebevis ikke anses som gyldig identifikasjon? Sitter vi nå å hindrer innovasjon fordi vi må printe noe fysisk og troverdig, når vi kan faktisk få dette effektivt i den digital verden?

Hva kan teknologi gjøre?

BankID er et godt eksempel på digital identifikasjon, men det har noen begrensninger og er ikke like utbredt brukt i den fysiske verden. Selv om det finnes digitale alternativer som mobilapper for førerkort, er disse løsningene ofte begrenset og utilgjengelige for mange mennesker.

SSI Wallet konseptet

Selvstendig digital identitet (Self-Sovereign Identity, SSI) Wallet er et konsept som tar sikte på å løse problemene med fysisk identifikasjon ved å la brukerne lagre og dele sine digitale identitetsbevis på en sikker og effektiv måte. Denne teknologien vil tillate folk å bevise hvem de er uten å måtte stole på fysiske dokumenter, noe som kan være både tidkrevende og kostbart å erstatte. Den problemstillingen har vi tatt for oss tidligere.

La oss se på en bruker reise med wallet

Dette er en reise som har aktørene Ruslan, UDI og Posten

Ruslan ankommer Norge, har en mobil telefon. Kanskje han allerede har en wallet app, som støtter det standariserte formatet som bygges på EU nivå, og globalt nivå. Om ikke så kan UDI og Norge forslå en god wallet for Ruslan, for å gjøre hans reise i Norge lettere.

UDI identifiserer Ruslan med samme prosess som i dag, og når de gir ut reisebeviset, så skanner Ruslan en QR kode hos sin UDI representant, og kan takke ja til sitt digitale reisebevis. Dette reisebeviset er nå kryptografisk verifiserbart, beviser at har blitt gitt ut av UDI, og gitt til Ruslan.

Ruslan kan nå benytte seg av dette beviset for å hente ut flere identifiserings bevis eller knytte seg til systemer for å integrere seg kjappere i det norske livet.

Ruslan kommer til Posten som ber han om å identifisere seg, de fremviser en QR kode Ruslan kan skanne. Denne QR koden er konfigurert slik at posten enkelt og greit setter opp verifiseringskriteriene for sin prosess. Dette er fleksibelt og raskt, og kan styres av posten sentralt. Vi kan anta at Posten har satt opp en konfigurasjon som sier at Pass, Førerkort, UDI reisebevis er gyldige identifiserings bevis.

Ruslan skanner QR koden, får beskjed av walleten om at han har et bevis han kan bruke for å svare på Postens forespørsel, og hvilke spesifikke datapunkter Posten trenger for å verifiserer og lagre denne dataen som historisk bevis.

Ruslan aksepterer delingen av reisebeviset, som er gitt til han av UDI, og trykker på send. Dataen går til systemet personen bak disken bruker, og de kan enkelt se en grønn tommel opp på at dataen er gyldig og stole på at personen som nå har utvekslet denne dataen, var rettmessig mottaker av den orginale dataen. Denne siste biten har endel mer kompliserte detaljer, blant annet å bruke kryptografi for å lage en personlig binding til dataen.

Da har Ruslan kunnet identifisere seg som seg selv, ved hjelp av UDIs reisebevis, og posten vet de har levert pakken til rett person. Personen bak kassen har aldri måttet være en identitets vakt, men stoler på det digitale systemet og slipper mindre stress. Dette kan funke for alle organisasjoner som vi nevnte i innledningen.

Fordeler ved wallet bruk

Wallet-teknologien kan bidra til å forenkle identifikasjonsprosessen og løse mange av problemene knyttet til fysiske ID-bevis. Noen av fordelene inkluderer:

  1. Økt tilgjengelighet: Wallet gjør det enklere for brukere å ha tilgang til sine identitetsbevis, uavhengig av hvor de befinner seg.
  2. Redusert risiko for tap og tyveri: Digitale identitetsbevis lagret i en Wallet er mindre sannsynlig å bli mistet, stjålet eller skadet sammenlignet med fysiske dokumenter.
  3. Raskere verifisering: Digitale identitetsbevis kan verifiseres raskere og mer nøyaktig enn fysiske dokumenter.
  4. Enklere administrasjon: Wallet-teknologien gir brukerne muligheten til å enkelt oppdatere og administrere sine identitetsbevis.

Veien videre

For å kunne implementere SSI Wallet-teknologi i stor skala, er det nødvendig med standarder som sikrer interoperabilitet og funksjonalitet på tvers av systemer og apper. EU og andre globale aktører jobber allerede med å utvikle slike standarder og bevise interoperabilitet gjennom statlige og forsknings prosjekter.

Det er viktig å starte pilotprosjekter, forskning og samarbeid mellom ulike aktører for å teste og forbedre Wallet-løsninger. Dette vil bidra til å skape en mer robust og effektiv identifikasjonssystem som kan erstatte fysiske ID-bevis og gjøre hverdagen enklere for alle.

Konklusjon

Identifisering i den fysiske verden er i dag en utfordrende prosess preget av fysiske ID-bevis som kan være upraktiske og sårbare for tap og tyveri. Ved å implementere SSI Wallet-teknologi og digitale identitetsløsninger kan vi forenkle denne prosessen, øke tilgjengeligheten og sikkerheten, og skape en mer effektiv og brukervennlig måte å verifisere identiteter på. Nå er det på tide å begynne å utforske og implementere disse løsningene for å skape en bedre fremtid for identifikasjon i den fysiske verden.

Vi må bare knytte sammen de riktige aktørene for å fart på reisen her i Norge.

🚀
Jobber du hos en slik aktør, ta kontakt med oss