#3 Bi-Weekly Updates

EU wallet reference implementation, F2F meeting with VC working group, tools worth using, and other interesting stories related to identity

#3 Bi-Weekly Updates
Midjourney image with prompt: a person scouting into the future of what blue horizing has to offer. There are hope and light ahead. The person is wearing a suite

Vi fortsetter å samle godbiter fra de siste ukene, og nå har det skjedd mye! Ta en titt!

Fremtiden av standard digital identitet

EU Wallet referanse implementasjonen

Referanse implementasjonen fra EU, på hvordan man implementerer en lommebok, er sluppet: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-digital-identity-wallet-architecture-and-reference-framework. Det skal sies, denne skulle komme for ca et år siden, så vi må ta det til etterretning og se på tidslinjene i dette prosjektet med en klype salt.

Noen oppsumeringspunkter:

  • Kommer to forskjellige konfigurasjoner, type 1 og type 2 som har litt forskjellige krav. Se punkt: 6.5.2. Initial Configurations i spesifikasjonen. Type 1 skal være mindre fleksibel, og type 2 skal støtte mer muligheter i fremtiden.
  • Utvekslingsprotokollen skal være OIDC4 til å begynne med - https://openid.net/specs/openid-4-verifiable-credential-issuance-1_0.html. De har tegnet inn muligheter for andre flyter som kan komme på plass
  • Credential formatet skal først og fremst være W3C VC JWT og mDL. Det er lagt inn annerkjennelse og mulig støtte for W3C VC JSON-LD(semantisk tydlige) credentials, men står ikke som et MUST.
  • Skal støtte "selective disclosure" gjennom SD-JWT
  • Semantisk tydlighet er ikke et must i type 1, les JSON-LD er ikke must

W3C VC F2F møte

Arbeids gruppen for VC W3C, hvor DIN har ansatte som er en del av expert advisors for gruppen, hadde et face 2 face møte i Miami Florida. Disse møtene går over flere dager hvor man prøver å jobbe seg aktivt gjennom diskusjoner og problemer som har oppstått over lengre tid. Dette er ikke mellommenneskelige problemer, men "issues" og "pull requests" på selve spesifikasjonen i seg selv. Det er her kilden til endring for data modellen eksisterer og arbeids fremover over tid. 

Det var viktig å ha dette møtet nå, for det nærmer seg deadline til å sette rammer for versjon 2.0, som skal jobbes med de neste årene. Å oppgradere versjonene, gjøres for å få muligheten gjøre større endringer og bruke tid på det. 

Om du ønsker å lese deg gjennom de forskjellige dagene så har vi direkte lenker til dag 1, dag 2 og dag 3. De har kombinert hele agendaen for de 3 dagene inn i dette slidesettet. Ellers er det noen som har prøvd å summere opp en kortfattet oversikt her. Det er viktig å lese seg litt nedover i epostene på denne oppsummeringen, for alle er ikke enige i det som ble summert opp!

Verktøy verdt å nevne

Godiddy

https://godiddy.com/ er et verktøy som lar deg leke med https://www.w3.org/TR/did-core/ og få en feel for hvordan det funker. Det er laget av https://danubetech.com/, som er et selskap fra Østerrike, og ledes av Marcus, som er også en med editor av DID spesifikasjonen. Verktøyet ble finansiert av et statlig stipend som er levert under https://essif-lab.eu/

Andre nyheter

Internett består av svake identitetslag

Idag så baserer man mye av valgene og handlingene sine på svake identitets lag. Man kan komme langt ved å være litt kritisk på nett men vi har en lang vei i å faktisk hjelpe. Denne lange artikkelen som er et samarbeidsprosjekt med mange journalister på tvers av globen, identifiserer en arbeidsgruppe som får betalt for å gjøre verden et dårligere sted gjennom digitale virkemiddler og en god dose hacking. Den er lang, men verdt å lese!

Metaverse og prediksjoner

Vi liker å se litt framover og tenke hva kommer til å skje. Metavers er et spennende konsept som man ikke helt vet hvor skal. Moses i SSI miljøet, jobber med å kartlegge fremtiden av metaverse, og har vært delaktig på mange debatter relatert til digital identitet. Han la fram et interessant oversikt over hvor teknologien beveger seg og hva de forskjellige hypene vi hører om nå kan påvirke fremtiden. Det er verdt å ta en titt.