Digital Tollbehandling, nye webteknologier og bærekraftige forsyningskjeder: En veiviser for fremtidens internasjonale handel

Digital Tollbehandling, nye webteknologier og bærekraftige forsyningskjeder: En veiviser for fremtidens internasjonale handel
En AI-tolkning av forsyningskjeden, global handel og teknologi
ℹ️
Vi har gjort en analyse av digital tollbehandling og forespurt oss med vårt nettverk som jobber med teknologi for forsyningskjeder. Det er grunnlaget for denne intro artikkelen.

I en verden der globalisering og digitalisering påvirker internasjonal handel og forsyningskjeder, er det avgjørende å utnytte teknologi for å møte de stadig økende utfordringene. Digital tollbehandling har allerede gjort betydelige fremskritt innen effektivisering av tollprosesser, men nye webteknologier og semantiske data kan løse dypere problemer og ytterligere forbedre internasjonal handel og bærekraftige forsyningskjeder. I denne artikelen vil vi se på hvordan digital tollbehandling, nye webteknologier og bærekraftige forsyningskjeder kan jobbe sammen for å skape en mer effektiv, rettferdig og bærekraftig global handel.

Selv om digital tollbehandling har bidratt til å effektivisere tollprosesser, går nye webteknologier et skritt videre ved å adressere dypere utfordringer i internasjonal handel. Teknologier som JSON-LD, Decentralized Identifiers (DIDs) og Verifiable Credentials (VCs) kan skape en mer effektiv, sikker og pålitelig handelsinfrastruktur som er skalerbar på globalt nivå. Ved å kombinere digital tollbehandling med disse teknologiene, kan vi utnytte deres potensial for å skape en bærekraftig, inkluderende og innovativ handelsøkonomi.

Idag er det noen selskaper som jobber i denne rettningen og pusher standardene til nye nivåer for å levere mer verdi i forsyningskjedene. Transmute Industries er et av de selskapene.

De har jobbet med US Customs and Border Protection for å utarbeide et solid fundament for fremtiden. Blant annet så har de bygget et sterkt vokabulær, for å kunne bygge bedre data å jobbe med. Digital tollbehandling har prøvd seg på en utdypning av deres data, men er et par skritt bak det US Customs and Border Protection.

Hvorfor må vi jobbe tettere med dataen og grafene vi bygger. Styrken av kunnskapsgrafer og semantiske teknologier er veldig tydelig.

Kunnskapsgrafer og semantiske teknologier som UN Web Semantics og JSON-LD tilbyr en løsning for å forbedre effektiviteten, beslutningstaking og samarbeid i forsyningskjeder. Implementering av disse teknologiene kan føre til bedre analyse, økt bærekraft og karbonreduksjon, styrket samarbeid og datadeling, samt økt gjennomsiktighet og sporebarhet.

For å sikre at disse teknologiene får fotfeste i internasjonal handel og forsyningskjeder, er det viktig å samarbeide med ulike interessenter, inkludert offentlige myndigheter, standardiseringsorganisasjoner, næringsliv og teknologiselskaper. Ved å arbeide sammen for å utvikle felles standarder, protokoller og retningslinjer, kan vi sikre at nye webteknologier og semantiske data blir integrert i handelsprosessene på en sømløs og effektiv måte.

Politikk og regulering bør også utformes for å støtte adopsjonen av nye webteknologier og semantiske data i internasjonal handel og forsyningskjeder. Dette kan inkludere insentiver for bedrifter som implementerer bærekraftige løsninger, samt offentlig-privat partnerskap som fremmer innovasjon og adopsjon av nye teknologier.

Utdanning og opplæring er også nødvendige for å sikre at arbeidsstyrken er i stand til å bruke og dra nytte av disse teknologiene. Dette kan omfatte kurs og programmer rettet mot handels- og forsyningskjedeaktører, samt etterutdanningsmuligheter for de som allerede arbeider i bransjen.

Konklusjon

Ved å kombinere digital tollbehandling, nye webteknologier og bærekraftige forsyningskjeder, har vi muligheten til å skape en fremtid for internasjonal handel som er mer effektiv, rettferdig og bærekraftig. Ved å samarbeide med ulike interessenter og investere i forskning, utvikling og utdanning, kan vi realisere dette potensialet og sikre en lysere fremtid for internasjonal handel og global økonomi.

Fordelene med nye webteknologier synes å være langt større enn ulempene. Det er mange funksjoner som rett og slett ikke er mulig med tradisjonell infrastruktur, som API eller EDI. Imidlertid er det verdt å nevne noen ulemper ved LD og VC/DID.

For LD er en ulempe at det ikke er like intuitivt som ren JSON. For å høste fordelene av det ekstra semantiske laget, må man forstå hvorfor dette laget er viktig, noe som forhåpentligvis kan forklares gjennom relevante artikler og ressurser.

Når det gjelder VC og DID, er en hovedutfordring at adopsjonen ennå ikke har nådd et punkt der det kan antas at de fleste har en lommebok med VCs. Dette er imidlertid et tidspunkt i teknologiens modningsprosess der myndighetene har en viktig rolle å spille, noe som er nettopp formålet med initiativer som SVIP.

I en verden hvor ressursene blir stadig mer begrenset og befolkningen øker, er det viktig å finne måter å gjøre internasjonal handel og forsyningskjeder mer bærekraftige og effektive. Implementering av nye webteknologier og semantiske data i kombinasjon med digital tollbehandling og bærekraftige forsyningskjeder kan hjelpe oss med å nå dette målet. Når vi går fremover, må vi sørge for at vi samarbeider med alle interessenter og investerer i nødvendig infrastruktur og utdanning for å støtte denne transformasjonen og skape en bedre fremtid for alle.