Velkommen Tilbake: Oppdateringer og Spennende Utviklinger innen Digital Identitet og Standarder

Velkommen Tilbake: Oppdateringer og Spennende Utviklinger innen Digital Identitet og Standarder
AIs interpretation of summarize the current events with a look into the future

Velkommen tilbake

Hei! Nå har det vært en pause fra vår side! Det har vært store endringer i flere av våre liv som gjorde det vanskelig å holde koken. Men vi er nå tilbake og ønsker å skape engasjement. Vi begynner rolig med noen events og noen enkle nyheter om standarder, så håper vi å fortsette med mer spennende nyheter gjennom høsten!

Kommende events

Digitale lommebøker og ID løsninger

Det er begynt å skje mye spennende arbeid på disse temaen i Norge. Kantega, et medlem av DIN, arrangerer en sofaprat om to dager, 30 August. Litt kort varsel, men håper du får det med deg!

Annen teknologisk informasjon

OID4VC bygger moment

Dette er en forkortelse man ser om igjen og om igjen i Europeisk kontekst. Den står for Open ID 4 Verifiable Credentials. Som er en ny spec på toppen av OpenID connect. EU summerer opp det bra i dette slide settet. Denne speccen har fått endel traction, så er det viktig å jobbe videre med den, og da er det komme et forslag om en egen task force. Her kan man bare bli med om det er av interesse å være delaktig!

Kort oppsummert

For tiden får OID4VC-komponentene for implementering av desentraliserte identiteter, som OID4VCI og OID4VP, økende oppmerksomhet, spesielt i Europa. Disse spesifikasjonene er nødvendige i henhold til den europeiske referanserammen for digital identitet og får også betydelig oppmerksomhet utenfor Europa.

Denne task forcen vil undersøke spesifikasjonene som tilhører OID4VC-familien grundig, sjekke eksisterende implementeringer og begynne forberedende arbeid for potensielt å skape/vertskap for en referanseimplementering eller et rammeverk som kan brukes av et bredere samfunn for applikasjonsimplementeringer.

Canada bygger en god base for digital ID

Det jobbes med viktige regulatoriske endringer i Canada for å få på plass en bedre digital ID platform. På den offentlige mailinglisten til Credential community group ble det annonsert viktig arbeid fra myndighetene i Canada, her har vi oppsummert innholdet.

  • Standards Council of Canada (SCC) har annonsert en offisiell oppfordring til deltakelse i et initiativ for å utvikle standarder og verktøy for vurdering av samsvar for digitale legitimasjoner og digitale tillitstjenester i Canada.
  • Initiativet er et samarbeid mellom SCC og den kanadiske regjeringen, og har som mål å etablere tillit, muliggjøre nasjonal og internasjonal interoperabilitet, og redusere risikoen for plattformfangst og fragmentering av industrien.
  • Den tekniske spesifikasjonen DGSI/TS 115 er nå publisert av Digital Governance Standards Institute.
  • SCC vil pilotere et prototype samsvarsvurderingsskjema for å teste om den tekniske spesifikasjonen er godt egnet til sitt formål.
  • Den tekniske spesifikasjonen spesifiserer en metodikk for testing og kriterier for å hevde at et systems samsvar i utstedelse, håndtering, lagring, presentasjon eller verifisering av maskinlesbare digitale legitimasjoner.
  • SCC rekrutterer interessenter fra industri, akademia, myndigheter og sivilsamfunn for å delta i initiativet.
  • Det er lagt ut en pressemelding med mer informasjon og en påmeldingslenke for de som ønsker å lære mer eller delta i initiativet.
  • Paul Jackson, direktør for teknologi og innovasjon ved Office of the Chief Information Officer, Treasury Board of Canada Secretariat, er en av avsenderne av e-posten og oppfordrer interesserte parter til å delta.

DIDComm får traction

I samme bane some OID4VC, som er en utvekslingsprotokoll mellom entiteter, så er DIDComm en spennende standarisert protokoll, som er mer peer to peer enn OID4VC. Man ønsker å oppnå å kommunisere mer direkte uten tredjeparter som kan få tilgang til informasjonen som utveksles.

DIDComm ble jobbet med på sist IIW. Det blir brukt i master oppgaver ved NTNU. Og det blir diskutert å bli brukt i forksningsprosjekter, der sikkerhet og personvern er ekstremt viktig!

Om du er interessert i å engasjere deg mer i DIDComm, så er miljøet tilgjenglig på Discord.