Kompetansespor: En revolusjonerende løsning for arbeidsinnvandring i Norge

Kompetansespor: En revolusjonerende løsning for arbeidsinnvandring i Norge
AIs tolkning av fremtidig innsikt i arbeidsinnvandring og glade mennesker med en digital lommebok

Et banebrytende prosjekt har tatt sikte på å forenkle hvordan ikke-EU-borgere får arbeidstillatelse i Norge, ved å utnytte kraften i selvstyrte identitetsløsninger (SSI) og digitale lommebøker.

Introduksjon

Norge, og spesielt Oslo, har en mangel på kvalifisert talent, særlig innen teknologi og IT. Dette har ført til at mange selskaper må se utenfor landets grenser for å fylle disse hullene. Kompetansespor er et pilotprosjekt som tar sikte på å redusere ventetiden for arbeidstillatelser for ikke-EU-borgere. Lansert av Oslo kommune, har prosjektet som mål å redusere ventetiden for nyansatte fra utenfor EU fra 37 uker til bare 3 dager. Dette er ikke bare en teknologisk innovasjon, men også en sosial en. Prosjektet ble presentert på Arendalsuka 2023 og har allerede fått mye oppmerksomhet for sin potensielle innvirkning på norsk arbeidsinnvandring.

Begynnelsen

Oslo kommune har sett på dette tallet, 37 uker, og ønsket å gjøre noe med det. De mappet ut prosessen og begynte å engasjere samarbeidspartnere for å få gjort noe banebrytende teknologisk rundt dette problemet. Det oppstod et samarbeid mellom Symfoni, Oslo Kommune, DIN Foundation, og andre sentrale aktører som det norske politiet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Universitetet i Oslo og Skatteetaten. Denne gruppen opprettet et prosjekt som utnytter Selv-Sovereign Identitetslommebøker (SSI-lommebøker) for å nå målet på 3 dager.

Etter flere møter og en lang dags arbeidsworkshop så var alle inneforstått med hvordan man ønsker å oppnå resultatet, og alle interessenter var på plass. Arbeidet begynte i Mai og hadde en kort tidsfrist på å levere!

Rapporter fra hovedpersonene

"Jeg mener at digital lommebok-teknologi er en "game changer". Med en slik løsning kan vi etterlikne den gammeldagse papirflyten, hvor borgeren selv tok med seg dokumenter fra ett organ til et annet, uten at lovene må revideres eller personvern kompromitteres. Dette skaper en mer borger-sentrert, transparent og effektiv flyt av data." - Jon Ramvi

Jon Ramvi med Symfoni stod for den teknologiske utviklingen av løsningen og utdyper det tekniske perspektivet lengre ned. Han har vært en essensiell rolle i dette prosjektet for å få det levert i tide ved å bruke "cutting edge" standariseringer og teknologier!

Thea Ullhaug Pope, prosjektleder for Kompetansespor, delte nylig suksessen fra den første runden av pilotprosjektet på LinkedIn. Ved hjelp av en digital lommebok kunne arbeidsgivere sende digitalt bevis på ansettelse, som deretter ble raskt behandlet av UDI. Alle tre kandidatene fikk oppholdstillatelse, skattekort og fødselsnummer innen tre dager. Det er en milepæl som er verdt å feire!

Thomas Bergøy Johansen, spesialrådgiver ved Oslo rådhus og ledende aktør av prosjektet, bekreftet også prosjektets suksess. Han understreket at dette kunne bli en nasjonal løsning som vil spare tid og penger i offentlig forvaltning. Det er ikke bare godt nytt for byråkratiet, men også for arbeidsgivere og de som ønsker å flytte til Norge for arbeid.

Som en av deltakerne i planleggingsarbeidet, er vi i DIN (Digital Identity Nordics) stolte over å ha vært en del av dette banebrytende prosjektet. Vår ekspertise innen digital identitet har bidratt til å forme løsningen, og vi ser frem til å fortsette bidra med ekspertise i Norge for å kunne lande nye spennende prosjekter.

💡
Har du noen tanker i denne rettningen så send oss en epost

Teknisk perspektiv

Som nevnt, så har Jon levert det tekniske rund dette prosjektet. Vi snakket med Jon for å høre litt med han hva han tenker rundt prosjektet. Vi diskuterte i tidligfase hva lommeboks teknologi bidrar til dette prosjektet utover å bare knytte APIer sammen.

"Jeg tenker at det stemmer at det teknologisk sett er fullt mulig å utveksle data via API-er og samtidig sørge for dataintegritet og konfidensialitet. En fordel med en digital lommebok-løsning kan være at i en API-til-API utveksling, vil hver aktør potensielt måtte håndtere n^2 koblinger, noe som kan bli en "API-spagetti". Dette problemet kan løses med en "hub-and-spoke"-arkitektur, som vi ser i Altinn, hvor bedrifter og offentlige organer kobler seg til en sentral tjeneste for utveksling av data."

Denne API spagettien er kritisk og noen som vi i DIN ser på som et stort hinder for effektiv innovasjon. Sentralisering betyr også at det blir enda en flaskehals som har alt ansvaret for å passe på at innovasjonen kan skje. Vi ønsker å se denne måten å tenke på, få grobunn i Norge. Et videre problem er jo om man går utover Norges landegrenser

"Når det gjelder utveksling av data på EU-nivå, er det imidlertid mer problematisk. Det er vanskelig å forestille seg at alle EU-landene vil godta en sentralisert løsning der innbyggernes data flyter gjennom et sentralt ledd i EU. Også i Norge er det personvernhensyn som begrenser datadeling mellom ulike offentlige organer. Dette er ikke en "bug", men en "feature" – det er "by design" for å styrke personvernet og redusere risikoen ved forvaltning av persondata. Dette gjør det utfordrende å få til skikkelig sammenhengende offentlige tjenester."

Så med disse tanken så må vi ta en titt på verdien lommeboks teknologi kan gi

Jeg mener at digital lommebok-teknologi er en "game changer". Med en slik løsning kan vi etterlikne den gammeldagse papirflyten, hvor borgeren selv tok med seg dokumenter fra ett organ til et annet, uten at lovene må revideres eller personvern kompromitteres. Dette skaper en mer borger-sentrert, transparent og effektiv flyt av data. Jeg tror at vi vil se en eksponensiell vekst innenfor sammenhengende tjenester i Norge, og kanskje også i Europa, i løpet av de neste fem årene, nettopp fordi denne teknologien løser mange av de grunnleggende digitale utfordringene vi står overfor.

Her får dere tilslutt en liten arkitekturtegning over hvordan systemet ble muligjort

Her ser vi aktører operere som issuer og verifiers, ved å benytte seg av komponenter Symfoni har laget. Disse blir kjørt i miljøene til de forskjellige aktørene

Avslutning

Kompetansespor er mer enn bare et pilotprosjekt; det er en visjon for fremtiden. Denne teknologien og måten det ble implementert i dette prosjektet viser hva og hvordan fremtidig innovasjon kan skje. Det viser også hva som er mulig når offentlige og private sektorer kommer sammen for å løse komplekse utfordringer. Og for oss i DIN, er det bare begynnelsen. For vi mener at lommeboks teknologi kan bare bli en suksess om vi samarbeider utenfor tradisjonelle profittmarginer. Dette handler hovedsaklig om interoperabilitet og standarisering, på flere plan enn bare lommeboken. Det gjelder data struktur, og tillitsrammeverk