#1 Bi-Weekly updates

Velkommen til DIN's bi-weekly oppdatering om identitet!

#1 Bi-Weekly updates

Velkommen til DIN's bi-weekly oppdatering om identitet! I disse innleggene vil vi dekke de siste utviklingene og diskusjonene innen digital identitet og personvern. Vi vil også ta opp aktuelle spørsmål og utfordringer knyttet til emnet, og dele vår egen kunnskap og erfaring. Vi håper at dette brevet vil være en verdifull ressurs for deg i arbeidet med å forstå og håndtere digital identitet på en trygg og ansvarlig måte

Norsk identitets dag har fått offisiell dato

Espen Bago fra NAV, med frivillige, har jobbet lenge med en identitets dag, som nå er blitt en realitet! Datoen er satt og stedet er spikret. Meld deg på, vis din interesse og bli med på en knall dag med gode diskusjoner og speakers.

DIN stiller og skal ha gode diskusjoner rundt fremtidens identitet.

Spennende DSP hackaton hvor identitet brukes aktivt

DSP(Digitale sentralpenger) utforskes av Norges Bank. De er flinke til å engasjerer miljøet til diskusjon og prøving. Dette ble gjort nå gjennom et hackaton, nå nylig. Det er skrevet en oppsummering av Kaupr, samtidig som Jon Ramvi har nominert uoffisielle vinnere.

Bruken av identitet kommer ikke så tydelig fram i oppsummeringen av Kaupr, men Jon Ramvi trekker fram spesielt et team som knytter seg opp mot EU sitt rammeverk for ID og bruker mange av de standardene vi snakker mye om her i DIN.

Spennende å se at ny teknologi testes av noen så viktige som Norges Bank. Og vi mener at en god privat og trygg identitet er grobunnen til at DSP skal fungere på en god måte. Identitet kan ikke leve alene på en blockchain, men en god kombo av standardene vi snakker om her i DIN og blockchain, kan være nøkkelen til et vellykket fremtidig digitalt økosystem.

The Battle for the [Verifiable Credentials] Brand

Det skjer en global kamp nå som verifiable credentials(VCs) begynner å få traction og bevegelse globalt. Historien kommer fram på denne epost tråden

Kort fortalt, så finnes det andre typer data kontainere, som vi snakket om i 2022 oppsumert. Flere av disse kontainerene ønsker å bruke navnet Verfiable Credentials(VCs) på sin data model. Men folk mener at VCs har et eget domene og passer ikke inn i de andre kontainerne.

Denne krigen er egentlig bare positiv, siden det viser at interessen rundt disse kontainerne vokser og blir viktigte globale diskusjoner, og at Verifiable Credentials begynner å bety noe.

Vi skulle ønske det ikke ville være nødvendig at en slik kamp skal skje, men sånn er det når ego og eierskap blandes med business. Da skjer de rareste ting.

Semantisk data får mer og mer heder og ære

Vi har tidligere snakket om viktigheten av semantisk data, slik at vi kan oppnå egen identitet og kontroll over dataen. Når vi åpner opp for at data skal flyte fritt vilt, trenger man semantisk data for å forstå hva den betyr. Dette er endel av open world problemet.

Et selskap som jobber med forsyningskjeder(supply chain) har gått ut med viktigheten av semantisk data, og får heder og ære fra DHS(Department of Homeland Security).

Semantisk data er viktig for å klare å forstå data når ting flytter seg fra økosystem til økosystem. Men det mangler gode ressurser for at flere skal forstå og koble seg på utviklings banen av semantisk data, derfor får vi kamper også her, som prøver å fjerne behovet av semantisk data. Mange forstår ikke og ser ikke nytten av dette temaet. Mange synes også at semantisk data gjør adopsjonen av SSI og andre fremtidsrettede identitets teknologier for komplekst.