Hva skjedde i 2022 🧐

Hva skjedde med identitets nyheter i 2022? Få en god oversikt her. Stikkord som wallet, did, DHS, interoperabilitet, data kontainere, open wallet foundation kan finnes her

Hva skjedde i 2022 🧐

Vi ønsker å gjør vårt forsøk på å summere opp 2022 året med identitets nyheter vi synes var spennende! Få best oversikt over alle punktene online

Vi har prøvd å gi klare titler som kan utvides, funker bare på web, for å få lenker, dypere innsikt og tanker om de forskjellige hendelsene.

Hva tenker Chat GPG om fremtiden for digital identitet

Hovedpunktene til Chat GPG her er punkter DIN står for, jobber for at skal skje på en god måte og prøver å dele historien om forskjellige standarder og verktøy som skal bevare disse punktene.

"As a language model AI, I don't have the ability to predict the future. However, based on current trends and developments, it is likely that digital identity will continue to play a increasingly important role in our lives as we rely more heavily on digital services and technology. The following are some trends that may shape the future of digital identity:

  • Decentralization: Decentralized digital identity systems, which are based on blockchain technology, are gaining popularity as they give individuals more control over their own identity data.
  • Interoperability: Interoperability will become increasingly important as more digital identity systems are developed and adopted. Interoperability allows different systems to work together seamlessly, which is crucial for the widespread adoption of digital identity solutions.
  • Biometrics: Biometric technologies, such as facial recognition and fingerprint scanning, will likely become more prevalent in digital identity systems as they offer a more secure and convenient way to authenticate identity.
  • Self-sovereign identity: Self-sovereign identity refers to a digital identity system where individuals have full control over their identity data and can choose which parties they want to share it with.
  • Privacy and security: As digital identity systems become more prevalent, privacy and security will become increasingly important to ensure that individuals' personal information is protected from unauthorized access.

Overall, digital identity will continue to play an important role in our lives and will shape how we interact with technology and services in the future."

DID Ble en offisiell standard

Offisiell slipp fra W3C https://www.w3.org/2022/07/pressrelease-did-rec.html.en

Dette er en viktig milepæl og steg for et bedre internet. En identifikator som man selv har muligheten til å kontrollere og bruke inn mot bindinger for data som du ønsker å motta.

Den har møtt mye motstand fra aktører som Mozilla og Google, og et annet medlem, men deres motstand ble slått ned av Tim Berns Lee

EU Digital Wallet beveger seg mange steg framover

Digital wallet konseptet fra EU ble lansert i 2021 uten at man helt viste hva det skulle inneholde eller hva det skulle bli. Ordet wallet ble brukt og det var alt man visste, det skulle løse alle ID problemer. DIN har skrevet endel artikler om dette og holdt samtaler rundt området, søk deg fram til det på nettsiden. Stikkord, wallet.

Nå i 2022 har det skjedd mye. Selv sier EU at de har virkelig klart å pushe gjennom endel hindringer i 2022. De har lansert "tenders", som skal dele ut penger for å få bygget infrastrukturen, og her har det vært mange konsortium som har prøvd å få en del av kaka. Flere norske aktører har deltatt i noen disse konsortiumene, Signicat oppdatering og Digdir sin egen satsning

EU lanserte også en wallet study som skal være klar i 2023, så kan være spennende å følge med hva som kommer ut av den

DHS(Department of Homeland security) går fram som lederstjerner

DHS og Anil John, uttaler seg tydelig om hvordan de ønsker at ting skal være. Det er friskt å se at så rigide organisasjoner kan gå fram som inspirasjon på hvordan det bør gjøres. Håper flere aktører med pondus i Norden tør å gjøre slikt, som f.eks DigDir eller Signicat.

Her er noen viktige offentlige uttalelser.

DHS har uttalt seg om hvordan økosystemet kan guides til trygg implementasjon av DID og VCs. Les eposten og få tilgang til guidene her

U.S. Customs and Border Protection, under DHS, er ute på offentlige identitets konferanser og prater om hvordan de lager skalerbare og brukerfokuserte systemer med DIDs og VCs.

Interoperabilitet testes og forblir et viktig fokus

Interoperabilitet er et viktig konsept og det trengs for et åpent økosystem. Det har blitt testet under viktige samarbeid. I 2021 hadde vi Homeland security som hadde sin egen plugfest, som vi skrev om. Men det kan ikke stoppe der. I 2022 lanserte JFF noe de også kalte for plugfest, som ble kjørt hele to ganger i år. Dette ble dokumentert under VC-edu sitt domene, siden hele plugfesten var rundt utdannelse og læring. Her finner du info om plugfest#1, og plugfest#2.

Kort oppsumert så fikk disse to plugfestene samlet over 40 organisasjoner, til å klare å vise fram et standarisert utdannelses VC, samt bruke standariserte utvekslings protokoller som, VC HTTP API, OpenID4VP og DIDComm for å kommunisere på tvers av utstedere. Dette inkluderte "DID Authentication", slik at man visste hvilken DID man gav VCen til. Beklager all spesifikk terminologi, men gå inn her og se på terminologi for litt bedre innsikt.

Kampen om data kontainere

Det har pågått en kamp om hvem og hvilke data kontainer som skal vinne og bli gjeldene. Om vi ser på perspektive av interoperabilitet, så er det flott om alle kan passe sammen på et eller annet lag i denne fremtidens identitet.

Kort fortalt, så er VCs en verifiserbar data kontainer. Men det finnes andre forslag også, som mDL(mobile drivers license), Anoncreds og ACDC.

De store husene som Apple og Google har jobbet for mDL standarden, mye fordi det var et spesifik use case og ikke så bredt som VC standarden har gått. Men det er fortsatt uklarhet om hvor de forskjellige lagene eksisterer i denne data kontainer krigen. Blant annet kan mDLs representeres som VCs. Kompleksisteten bak dette domenet kan vi ta en lengre post om en annen dag.

California lanserer lov som tillater utstedelse av VCs 

California lanserte etter sommeren en lov som sa at VCs er et lovlig middel for digital verifiserbare "credentials"(data objekter). Tråden som denne meldingen skapte reagerer på at blockchain nevnes sammen med loven, men det viktige er at det skrives om verifiable credentials(VC).

DIN Lanserer Podcast

Ikke så mye å si her enn at det er et spennened format og vi jobber med å komme oss inn i høygir. Har vært noen hindringer som har stoppet oss fra tett lansering av episoder, men vi jobber med saken. Følg oss her: https://din.alitu.com/

Første episode ble lansert rett før jul: https://www.din.foundation/din-first-podcast-episode/

Ønsker du å delta eller tipse om gode kandidater, gjør det her

Forskning i Norge jobber for desentralisert ID

DIN har lenge prøvd å engasjere forskning rundt fremtidens digital identitet. Det har skjedd i det små men vi ser frukter av det, gjennom at studenter skriver oppgaver, NTNU lanserer desentraliserte systemer engineering lab, samt utallige forsøk på forskningssøknad som enda ikke er akseptert. Men vi gir ikke opp helt enda!

VC Data integrity blir en draft standard

Offisiell release

VC data model har lenge vært en canidate release, men for å støtte opp under mer fleksibel kryptografi og lag deling ble det lansert en data integrety spec som skulle fokusere primært på krytografien og det matematiske som gjorde en VC verifiserbar. Denne datamodellen må støtte mye forskjellige scenarioer, blant annet også quantum sikker kryptografi. Derav, lagdeling og fleksibilitet blir bakt inn i standarden.

Open wallet foundation blir skapt

I DIN så støtter vi open source. Det driver læring, utvikling og innovasjon. Selve wallet spacet har ikke hatt så veldig godt fokus på åpen kildekode. Til noen har lagt store planer om å lansere Open Wallet Foundation. Dette er under linux paraplyen og kan sammenlignes med arbeidet som gjøres under Hyperledger, som inkuberer viktige prosjekter for identitet som Aries, Ursa og Anoncreds.

Verifiable data standards roadmap 2022 lansering

Hvert år oppdaterer og lanserer driverne av VC og DID miljøet en oppdatering på veikartet framover. 2022 oppdateringen kom i mars, og inneholder ett veikart helt fram til 2026! Bli spennende å sammenligne veikartet fra 2022 med det som kommer i 2023!

Wallet selection bakes inn i browser standarder

Det jobbes på bakrommet fra flere aktører i spacet for å få bakt teknologi som tillater oss å ha lommebok teknologi i våre vante domener. Selv om Google la inn motstand på DID, så er det andre offentlige deler av Google som jobber med å få tanken bak lommebok bakt inn i nettleseren. Dette gjøres gjennom federated identity gruppen under W3C, men har pådrivere fra Google, som mailen over nevner.

Flere land skjønner de må fokuser på digital identitet

Basert på trendene ChatGPG trekker fram, ChatGPG data strekker seg bare til 2021, så er det tydelig hvor digital identitet beveger seg. Vi ser også trendene klare i EU sin bevegelse mot wallet løsning og de standardene de støtter, som er idg DID og VC.

Identitents spheren her i Europa har fortsatt et stykke å gå, men det står på agendaen for mange. Men norden er de eneste landene som har klart å få en penetrasjon på digital identitets innlogging på tvers av befolkningen. Artikkelen nevner at det må over 40% brukere til for å bli kalt modent, som Norden blir kalt.

Australia har gjort en kortfattet summary på hvordan de ser verden beveger seg, hvor nordiske land ikke er tatt med av en eller annen grunn. Norden som er lengts framme på sentralisert identifisering i det digitale spacet.

Noe eller noen vi har glemt?

Si ifra til oss om det er noe viktige nyheter eller noen selskaper eller personer som har bidrat for fremtiden av digital identit, som vi har glemt! Så kan vi oppdater artikkelen til å representere dette!