Hva er PoP(Proof of personhood) og hvorfor er det viktig

What is PoP(Proof of personhood) and why is it so important for our digital age. We are touching the surface of a discussion going on in the internet community!

Hva er PoP(Proof of personhood) og hvorfor er det viktig
Kilde til bildet

Bevis på personlighet (Proof of Personhood, PoP) er et konsept som brukes til å verifisere og bevise at en bruker eller deltaker i et system er en unik, levende person. Dette gjøres for å forhindre misbruk av systemet ved å opprette flere kontoer eller identiteter, også kjent som Sybil-angrep. PoP sikrer at hver person kun kan ha én identitet i systemet og bidrar til å opprettholde rettferdighet og integritet.

Synonymer for "bevis på personlighet" kan være: Personverifisering, Unik personidentifikasjon, Autentisering av enkeltpersoner, KYC(Know your customer)

I et Signal miljø vi henger i, knyttet til https://www.weboftrust.info/, ble dette et hett diskusjons moment etter det begynt å komme inn botter i gruppen. Nå med ChatGPT og andre AI liknende systemer, så begynner bottene å kunne oppføre seg ganske menneskelige. Gruppen skrudde på at medlemmer måtte aksepteres først og etter det første nye medlemmet ble akseptert, så visste man ikke helt om det kunne være en AI eller et menneske, derav ingen gyldig PoP. Dette nye mennesket kunne produsere tanker eller meninger med høy kvalitet, uten at man viste om det var en AI eller ikke. Det ledet gruppen ned ett kaninhull som vi fortsetter med videre.

Ettersom generativ AI fortsetter å utvikle seg, blir det digitale landskapet stadig mer mettet med innhold av høy kvalitet, noe som gjør det vanskelig for brukere å skille ekte informasjon fra falsk og identifisere troverdige kilder. Oppmerksomhets- og omdømmeøkonomien påvirkes direkte av denne økningen i innhold og skaper behov for solide tillitsrammer for å navigere i det stadig skiftende digitale landskapet på en effektiv måte.

Konseptet "Programmerbar økonomi," definert av Gardner i 2015, understreker viktigheten av dynamisk definerte etterspørselsmarkeder og nye typer økonomier, som oppmerksomhetsøkonomi og omdømmeøkonomi. Disse nye økonomiene spiller en kritisk rolle i håndtering av informasjonsoverbelastning og innholdsmetning forårsaket av generativ AI.

For å takle disse utfordringene mener eksperter som Carsten at "det å håndtere disse utfordringene krever sterke tillitsrammer. Og biometri vil mest sannsynlig være en del av et slikt rammeverk når det gjelder menneskelig ID (f.eks. privat nøkkel - enhetsbinding - holderbinding - biometri)... Hvis jeg forstod Worldcoin-folkene riktig, har de et lignende syn og fokuserer på personvernsbevarende bevis for personlighet."

Prosjektet Worldcoin, kan muliggjøre friksjonsfri og ukollateralisert utlån og gagne de som ikke har tilgang til tradisjonelle finansielle systemer. Ved å utnytte omdømmesystemer, har Worldcoin som mål å forhindre opprettelsen av flere kontoer og sikre rettferdig fordeling av rikdom.

Imidlertid er ikke alle bransjeeksperter overbevist om at global biometri er nødvendig for bevis på personlighet. Christopher påpeker at "det finnes tryggere metoder," og antyder at noen alternativer kan være mer skalerbare og potensielt brukt i fremtiden. Men konkret hva vet vi ikke enda.

Desentraliserte identitetsløsninger har også blitt diskutert som et middel for å løse utfordringene som oppmerksomhets- og omdømmeøkonomien medfører. Likevel har implementeringen av desentraliserte tillitsmekanismer møtt skepsis. Andre gir uttrykk for sine bekymringer og sier at de sliter med "å heve meg selv fra de nåværende eksisterende rammeverkene" og søker etter konkrete eksempler. Vi i DIN har ikke svaret på dette, men samarbeider med forskning for å finne en rettning.

En foreslått løsning innebærer å bruke offentlige notarer som en privat kobling mellom biometrisk identitet og offentlig nøkkelidentitet. Adrian foreslår at "for å bruke en DID på en ansvarlig måte, må du involvere en offentlig notarius som en privat kobling mellom den biometriske identiteten og den offentlige nøkkelidentiteten knyttet til en transaksjon." Han erkjenner imidlertid at notarer kan være tidkrevende, enten de er analoge eller digitale, og at det er behov for en mer friksjonsfri tilnærming.

For å konkludere, den pågående debatten rundt tillitsrammer i generativ AI-tidsalderen er preget av både optimisme og skepsis, med ulike eksperter som fremmer ulike løsninger. Å finne den rette balansen mellom sikkerhet, personvern og brukervennlighet blir avgjørende for å navigere effektivt i oppmerksomhets- og omdømmeøkonomien. Mens biometri og desentraliserte identitetsløsninger viser lovende potensial, må det fortsatt gjøres betydelige fremskritt for å sikre at tillitsrammer er robuste og tilpasset det stadig skiftende digitale landskapet. Det vil være avgjørende for aktører i bransjen å samarbeide og lære av hverandres erfaringer for å utvikle innovative løsninger som møter behovene til både enkeltpersoner og organisasjoner.