Digital Identitet i Endring: Fra EIDAS til SSI

Digital Identitet i Endring: Fra EIDAS til SSI

Takk for at du leser våre identitets oppdateringer, akkurat nå kommer de litt sporadisk, men vi jobber med å få mer kontinuitet på dem.

Vi ønsker å bruke denne posten til å minne om vår fantastiske sponsor Signicat, som gjør at det i det hele tatt er mulig å levere nyheter og innsikt for dere!

Videre vil dere få litt nyheter fra høsten som har vært. Vi har plukket ut det vi mener er noe av det viktigste som har skjedd.

Ikke alle er like fornøyd med EIDAS

Tidligere i høst så leverte, et Østerrikes selskap som kjemper for rettighetene din i det digitale, en klage på EIDAS rammeverket https://epicenter.works/document/4850

De går så langt i å si de vil advare borgere fra å benytte seg av denne løsningen.

Det er mye snacks, blant annet at brukere ikke får lov å velge brukernavn, som betyr at en identifikator, som navn, vil bli mulig å skaffe for bigtech som Facebook og Google, for deres profilering

Plugfest 3 Demos

Plugfest 3 er avholdt. Det er et stort internasjonalt hackaton for interoperabilitet. Ta en titt på deres ressurser etter demodagen dems. Ellers se på våre tidligere artikkler relatert til tidligere plugfests.

Pågående desentralisert hackathon

Det er pågående hackathon under regi av DIF. Vi har nevnt dette tidliger: https://www.din.foundation/identitet-hackaton-underveis/

DIF har fått enda en større kodebase

Åpen kilde kode biblioteket Veramo, laget av Consensys Mesh over flere år, ble nylig donert til DIF. I håp om at det skal få litt bedre traction på å være et åpent kildekode bibliotek og la fellesskapet jobbe videre på koden.

Rebooting web of trust

Det ble avholdt en Reebooting web of trust i høst, og hele oppsummeringen av dette eventet finnes åpent på github. Der kommer fullførte papers, på det som ble lagt til som forslag på arbeidsdokumenter. Mye spennende arbeid på fremtiden av et tillitsfult internett

Markeds verdien av SSI

Det er blitt lansert en rapport av selskapet Cheqd som snakker endel om markedsverdien til SSI. Tallene er ganske store som betyr at det er plass til flere SSI selskaper der ute, om du er interessert i å ta fatt på fremtidens digitale identitet.

WebAuth

Dette er et ekstremt spennede felt for web authentisering og som vi ser som et kritisk punkt for å få ordentlig til gode web wallets. Vi har noen ressurser som man kan sjekke teknologien på, og til og med få guides på hvordan man implementerer.

Standariserings siden finner du her

Et veldig bra dokumentert eksempel finner du her, det kommer av dette open source biblioteket

Miljøbeviste credentials

Temaet om miljø er altid viktig. Det ble også tatt opp i SSI verden på denne tråden https://lists.w3.org/Archives/Public/public-credentials/2023Sep/0019.html#replies

Kort fortalt så er prosseringskraften i dette distribuerte nettverket som stilles spørsmål til. Eller ikke spørsmål til, men man ønsker å kunne gi en miljø bevisthet rundt prosseseringen som skjer i den digitale identitetsverden. Det stilles gode spørsmål og gode tanker om hva som er viktig å tenke på.