Zero trust arkitektur og fremtiden av digital identitet

Zero trust arkitektur og fremtiden av digital identitet

Vi i DIN følger med på bevegelsen av desentralisert identitet og hva det betyr for fremtiden til den digitale borger.

Alle disse nye forandringene kommer ikke bare til å treffe hver enkeltmann, men også alle eksisterende digitale platformer og fremtidige digitaliseringsprosjekter. Så det er viktig for ledere og IT sjefer å følge med på denne bevegelsen som er på vei.

Under finner du et par quotes fra ett av DIN sine favorittprosjekter, SVIP(Silicon Valley Innovation Program). De tar for seg enkle mentale modeller som skaper en forståelse på hvilken rettninge vi er på vei. Vi har hatt besøk av en deltaker i programmet som snakket om arbeidet dems tidligere i år! Det er verdt å ta en titt!

"Just like how SOA, Cloud, IoT, AI and Blockchain became funding-request-compliant, I think we can be assured that “Zero Trust Architecture” will join that pantheon :-)" - Anil John, Techincal director at SVIP - https://www.aniljohn.com/about.html. Kilden til denne uttalelsen finner du her

SVIP utaler seg om hvordan de ser plassen til desentralisert teknologi og identitet. Kilden finner du her

SVIP Slide

Med denne informasjonen så tror DIN at vi er på vei inn i et tiår hvor digital identitet står som hovedfokus. Hvor man må tenke nytt på hvordan man skal arkitektere sine løsninger, hvor brukerne av digitale løsninger forventer mer og det skal være rom for mer digital innovasjon på et annet nivå enn det vi ser idag!

Uttalelse med digital innovasjon kan vi begrunne på bakgrunn av hvordan data skal flyte mellom hver enkelt person og tjenester på en verifiserbar måte. Dette gjøre mulig med en desentralisert digital identitets infrastruktur i bunn. Du kan se på vårt siste nyhetsbrev for å få tak i et par ressurser som gir deg mer innsikt i hvorfor vi kan uttale oss på denne måten. https://www.din.foundation/nyheter/ssi-laering-og-andre-oppdateringer

Vi tror om det skal være mulig å oppnå full zero trust arkitektur, så må det en komponent av desentralisert identitet og verifiserbar data inn i den digital infrastrukturen vår!

Mer lese stoff på zero trust arkitektur finner du her: