Vi jobber tett med forskningsmiljøet

Vi jobber tett med forskningsmiljøet

Vi har tidligere skrevet om vårt samarbeid med NTNU. Det har ikke stoppet på noen som helst måte!
Vi har gjennom vinteren jobbet med en bachelor student som skrev en oppgave rundt SSI og lagde kul teknologi rundt dette

Vi har også levert inn et nytt forsøk på å få satt igang et forskningsprosjekt som blir bare mer og mer relevant, nå som EU pusher på wallets for alle sine medlemsstater. Du kan lese søknaden vår her.

Med alle disse initativene på plass og NTNU sitt nye fokus på desentralisering og identitet, så begyner snøballen å rulle.

Vi ser en lys fremtid for SSI, men ser også at veien må stakes opp på flere hold, og ikke bare gjennom forskning. Men det er et viktig ledd, og et ledd vi mener er viktig å ha på plass!