Vi har fått oss engelsk oversettelse på siden 🎉

Vi har fått oss engelsk oversettelse på siden 🎉

Endelig så når vi ut til de engelskspråklige også!

Vi har flere kontakter i forskningsmiljøet som bare snakker engelsk, og da er det viktig for oss at informasjonen nåes ut til dem også!

Du kan trykke på knappen nede til venstre for å se på nettsiden.

Finner du noe feil, så gjerne si ifra til oss på hei@din.foundation