SIKT deler om arbeidet de gjør med EU

SIKT deler om arbeidet de gjør med EU

Info


Geir Magne Vangen jobber for SIKT, og har vært med på å drive fram arbeidet rundt vitnemålsportalen, og jobber med EU for a drive fram bedre data flyt av ferdighetsbevis på tvers av landegrenser. Dette arbeidet er tett knyttet til EU ønsker å lansere en digital wallet, og det som foregår der. Vi beveger oss i en rettning av mer brukerstyrt data, og mange initiativer skjer på dette planet.

Nå skal vi få høre hva slags arbeid SIKT gjør sammen med EU for a bevege oss videre fra vitnemålsportalen og over til neste steg av ferdighetsdata utveskling.