Signicat blir med DIN som et "helte" selskap

Signicat blir med DIN som et "helte" selskap

Vi er veldig glade for å kalle Signicat et helte medlem!

Vi i DIN har utarbeidet en sponsormodel for å holde organisasjonen gående og nå nye nivåer.

Signicat er vårt første selskap som blir en av våre helter og vi ser framover til samarbeidet.

DIN og Signicat har lenge samtalet og støttet saken om en fremtidig bedre digital identitet.

Nå blir det offisielt, og vi ønsker å benytte denne muligheten å velkomme Signicat!

For tiden så jobber vi sammen rundt noen forsknings søknader og mer spennende er i vente!