Sammendrag av debatt

Sammendrag av debatt

Tidligere idag ble det holdt et samarbeids event mellom Norstella og DIN https://www.din.foundation/initiativ/norstella-din-snakker-fremtidens-digital-identitet

Her ble det holdt gode introer til hva som beveger seg i identitets verden og interessante konsepter som står på døren!

Men hovedeventet var en paneldebatt som vinklet seg rundt, gult vaksinasjonskort som usecase, fremtidens digitale identitet med SSI og/eller EIDAS i bunn.

Det ble gode diskusjoner og panelistene fikk sagt ifra seg, men noen viktige punkter fra debatten var.

  • Digital identitet skal bli bedre for alle med tanke på personvern og data behandling.
  • Vi må tenke godt gjennom use casene og måten dette brukes på, slik at vi ikke skaper en dystopisk verden.
  • Det er veldig mye fra et juss og filosofisk perspektiv som må evalueres før vi kan slippe verifiserbar data fritt i markedet.
  • Ting tar tid, men skuta har snudd i en rettning det er vanskelig å vende, men vil vi vende den?
  • Vi må lære av verden rundt oss når det kommer til helsedata og bruken av det som verifiserbar data i forskjellige situasjoner. Her er det mange fallgruver.

Se gjerne på opptaket i lenken øverst for å få med deg hva som ble snakket om, i detalj!