DIN deltar på IIW i San Fransisco

DIN deltar på IIW i San Fransisco

Identitet er en global greie! For å forstå hvor verden beveger seg og hva man kan gjøre så må man delta på de riktige konferansene.

IIW er en unvalig konferanse hvor man ikke kommer for å lytte, men for å diskuterer og delta. Dette formatet heter unconference.

vi har deltatt på endel sesjoner idag, som varer en time hver.

Vi har forstått endel om hvordan verden beveger seg og hva som faktisk er teknisk mulig!

Et lite sammendrag av hva som har kommet opp på første dagen av IIW

Identity sertifisering - https://idpro.org/ - Er du nysgjerrig på hva du ikke kan, og ønsker å få det verifisert? Denne tjenesten er satt sammen av 35 frivillige som lagede selve innholdet. De har siden prøvd å lage litt fokus rundt ID standareder med kurs, for å lage gode tester man kan bryne seg på.
DWN - https://github.com/decentralized-identity/decentralized-web-node. Dette er en teknologi som skal erstatte identity hubs, konkurrere med Pods fra Solid, og gjøre vår digitale sphere tryggere og sikkrere. De har lagt seg under navnet organisasjonen og navnet TBD!
ACDC(Authentic Chained Data Containers) - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ssmith-acdc/. Super spennende teknologi som bringer fram mange aspekter asom VC per dags dato ikke klarer å levere.