DIF og DIN inn i en samarbeids avtale

DIF og DIN inn i en samarbeids avtale

Endelig kan vi si vi er i tett samarbeid med DIF - https://identity.foundation/

De har vært og er en inspirasjon for desentralisert identitets miljøet og en driver for viktige teknologiske standarder, som trengs for at denne infrastrukturen skal lykkes. DIN bidrar der vi har kapasitet og tid, samtidig som vi fortsetter arbeidet for nordisk videreutvkling av desentralisert identitet og informasjonsspredning om arbeidet til DIF, og andre organisasjoner globalt.

Denne avtalen inngår, delt interesse i arbeidsgruppene til DIF og det viktiger arbeidet som foregår under de gruppene- https://identity.foundation/#wgs. Samt delt interesse i det arbeidet DIN gjør i Norden.

DIF har også nylig lansert en kjemperessurs for å svare på masse gode spørsmål rundt hvorfor dette trengs og hva er alle de forskjellige teknologiske utviklingene - https://identity.foundation/faq/