Debatt i Digi: Dataeierskap innebærer ikke alltid ansvar

Debatt i Digi: Dataeierskap innebærer ikke alltid ansvar

Dette blogginnlegget kan også lese her: https://www.digi.no/artikler/kommentar-dataeierskap-innebaerer-ikke-alltid-ansvar/493409

Vi i DIN har som mål å kunne skape de riktige og viktige diskusjonsforaene for at Norge og Norden kommer seg videre i den digitale alderen, med de riktige prinsippene. En lengre introduksjon av DIN kan man ser her: https://youtu.be/dDD9ejx5GL4?t=5470

Arild Haraldsen problematiserer Landbruket og sjømatnæringens nye strategi for deling av data sine konklusjoner rundt eierskapet til dataene. Dette er et viktig tema som fortjener gode diskusjoner og i den gode diskusjons ånd har vi skrevet et lite svar til Haraldsen.

Argumentet om at rådataprodusent er ansvarlig for kvaliteten i en tjeneste eller andre aktørers forretningsmodeller som bygger på disse dataene vil vi diskutere mer.

Ja, tjenester avhenger av god datakvalitet, og man bør derfor få til insentivbaserte modeller hvor det betaler seg for rådataprodusenter å sikre høy kvalitet på dataene sine. Det kan gjøres nettopp ved å klargjøre at det er dataprodusenten, som kontrollerer dataene, og har en rett til å ta et standpunkt videre i verdikjeden på hva som gjøres og skjer med dataen. Med mindre den er frigitt fra steg en. Slik at de som anvender data for å skape merverdi på en eller annen måte må kompensere rådataprodusenten. En slik "betaling" for data kan typisk sett ha innebygde mekanismer hvor for eksempel lav datakvalitet kan føre til lavere betaling. Gjennom dette sikres et klart insentiv til å skape høy datakvalitet hos kilden, samt et insentiv til å dele data videre da dette faktisk vil gi lønnsomhet også for produsenten av dataene.

I dag har den teknologiske utviklingen beveget seg mye de siste årene med tanke på digital identitet og dataforvaltning. Vi ser mulighetene til å linke data til kilden, og til å la kilden utøve mer kontroll over dataene enn den har i dag, i store verdinettverk. Nettverk er et nøkkelord her. Selv om mange bransjer i dag fremdeles preges av verdikjedetenkning så viser mange av de store aktørene i dataøkonomien at forretningsmodeller som bygger på nettverk og plattformer, versus lineære prosesser og verdikjeder, er avgjørende for suksess.

EU er blant mange aktører som jobber med implementering av en infrastruktur for SSI både for personer og virksomheter. En introduksjon fra flere som jobber mot samme budskap kan ses på denne meetupen: https://youtu.be/dDD9ejx5GL4?t=407. Vi ser at de standardene som kommer ut av det internasjonale data- og identitetsmiljøet, kombinert med digital valuta, kan legge til grunne for teknologiske løsninger for at dataøkonomien skaper helt nye forretningsmodeller basert på f.eks. mikrobetaling, royalities for data, samt å gjøre det tydelig hvilken verdi som skapes både for kunder og deltakere i verdikjeden/nettverket.

I Norge jobber DIN for at et slikt tankesett skal adopteres ettersom vi oppriktig tror på kontroll over dine data, tilsvarer kontroll over egen identitet og er det som i fremtiden vil sikre personlig og økonomisk integritet i den digitale sfæren.