Temaer og arbeidsmetodikk

Vi må samles på tvers av de nordiske landene for å få på plass en åpen identitetsmodell for borgerne

Gjøre

Visjonen til DIN er å være et "gjørokrati". Vi skal ha aktive medlemmer som deltar i samfunnsbehovet for en bedre digital identitetsmodell.

Koble

DIN skal fungere som et nettverk som kobler de riktige aktørene for å få behovet fremmet fra flere hold. Vi må stå sammen rundt dette.

Diskutere

Det skal være rom for gode, tverrfaglige diskusjoner, ettersom identitet ikke bare er teknologi. Det er mye mer, og der trenger vi alle hodene.

Levere

Vi vil jobbe med dette på fulltid og levere åpne resultater som Norden kan benytte seg av for at visjonen skal komme på plass.

 • Borgerne i sentrum
  Det er viktig å sette de som skal gagne av dette i sentrum. Det er borgerne. Ved å sette spotlighten på den, vil vi klare å lage de riktige løsningene
 • Reelle problemer
  Vi kan ikke ta for oss fiktive problemer som virker spennende, vi må sammen som et nettverk plukke ut de riktige, reelle problemene, og løse dem
 • Samfunsverdien
  Dette skal gi samfunnsnyttig verdi, så hele Norden kan gagne av resultatene. Dette må formiddles så det kan bli støttet fra flere hold

Use-cases og forretningsverdi

For at visjonen, jussen, modulene og teknologien skal komme ut i verden trenger vi klare use cases å jobbe etter. Her må vi stake ut klare veier for hvor kan vi skape verdi kjappest og lever på det.

Har vi klart å finne de konkrete use casene er det essensielt å kartlegge forretningsverdien i det hele. Da kan man gå ut og spre det glade budskap om hva eksakt vi ønsker å oppnå, også forretningsaspektet ved det hele.

Teknologi, produkt og standarder

Bak denne visjonen krever det mye bruker sentrisk design, teknologiske moduler og standarisering for at det skal bli reelt.

Vi er ikke alene om dette i Norden, dette er et internasjonalt fokus, og vi må ikke finne opp hjulet på nytt. Men vi må sette det i Nordisk kontekst med fokus på åpen kilde kode, samhandling og frihet.

Du kan lese mer om den bakgrunnen, den initielle arbeidsplanen for den teknologiske utviklingen under.

 • Open source
  Arbeidet som skjer her skal være åpent for alle å bruke. Vi skal ikke ha en sentral styringsenhet rundt borgerens digitale identitet. Borgeren skal velge selv hvor den legger sin tillit
 • Bruker sentrisk design
  Brukeren/borgeren er altid i sentrum. Uten den er ikke dette mulig å få til
 • Interoperabilitet
  Dette er et viktig tema. Med de riktige standarene på plass, åpen kilde kode, så kan vi ha flere aktører som levere på samme nivå, som lar samhandling og kommunikasjon flyte på tvers, uten intrikate. avtaler og spesielle integrasjoner
Les mer her ❯ 
 • Advokatene på ballen
  Det er viktig at advokater og andre innvolverte i det regulatoriske kommer på ballen tidlig. Slik at vi sammen kan stake ut veien for kjappest leveranse
 • Navigere regulatoriske hindringer
  Vi må være beviste over dagen regler og passe på slik at vi følger og etterlever dem. Men samtidig ikke havne i en regulatorisk nedlåsning fordi lovverket ikke følger med i tiden
 • Sandkasse utvikling
  En regulatorisk sandkasse kan være et alternativ for å gi den friheten et slikt nettverk trenger for å kunne utfolde seg og lever pa visjonen

Juss, regulatoriske krav og governance

Dette er mye av grunnen til at dette nettverket eksisterer. Fordi vi skal putte det internasjonale arbeidet i riktig kontekst. Norden er langt framme på digital identitet, og derfor må vi tilpasse den internasjonale læringen til den Nordiske modellen.

Så juss, regulatoriske krav og governance er kritisk for at en slik satsning som DIN ønsker, kan fungere på Nordisk nivå.

Samhandling og sandkasse

Ikke minst må alt iverksettes og fasiliteres sammen. Der kommer samhandling og sandkassen in. Denne gruppen skal passe på at kommunikasjonen på tvers flyter, at vi får på plass de riktige bitene og kan få levert resultater ut av dette nettverket. De skal også samhandle utad med statlige og private organisasjoner for å lande det som trengs for å lever verdi

Vi ønsker ikke at noen arbeidsgruppe jobber i en silo. Her må det samarbeides.

 • Samarbeid
  Kritisk med samarbeid på tvers av gruppene for å vi skal klare å levere resultater utad. Man kan fort bli blind i sin egen gruppen, uten noen som kan poke og trekke litt for samarbeid
 • Leveranser
  Dette netteverket må levere samlet utad. Denne gruppen skal fasilitere dette arbeidet
 • Måle og informere
  Viktig at arbeidet som skjer i nettverket er data drevet og målbart, samt veldig viktig at man jobber med å forstå det som skjer og informere alle parter for å kunne justere skuta sammen