DIN - Digital identitet Norden

Dagens identitetsmodel er ikke optimal, dette vil vi endre

DIN er et nettverk som baserer seg på viktige verdier som setter deg og meg: borgerne, i sentrum. Lenge har borgerne vært annenhånds prioritet i den digital verden, men nå har vi muligheten til å snu dette. Men vi kan bare gjøre dette sammen.

Nettverket er startet av engasjerte ildsjeler i Norge som tror på at du skal ha kontroll over din egen data, din egen personas i den digitale verden. Det skal ikke være noen andre enn deg som skal kunne bevise, dele og identifisere seg som deg i den digitale verden.

Vi er et uavhengig nettverk der alle stiller likt. Vi mener eneste muligheten til å bygge den riktige identitetsmodellen er gjennom åpenhet. Derfor skal alt arbeidet som leveres ut herfra kommuniseres i åpenhet.

Vi vil samarbeide med alle som er interessert i denne visjonen for fremtiden, og forventer at de som blir med kommer inn med samme tankesett som nettverket er bygget opp av: uavhengighet, åpenhet, gjørokrati og sist men ikke minst, borgeren er i sentrum.