Web3, det nye internet?

Published on: 
February 8, 2022

I dette brevet samler vi kilder relatert til web3 og kommenterer og reflekterer på hva som er viktig for DIN i lys av disse artikkelene

Se på brevet under, ellers hold deg oppdatert her: https://www.din.foundation/oppdatering